Obsługa IT / Zabezpieczenia Medyczne / Zabezpieczenia PPoż

eFireWall


Dowiedz się więcej Skontaktuj się

Czym się zajmujemy


Usługi outsourcingowe IT


Pod pojęciem "Usługi outsourcingowe" kryje się kombinacja wiedzy, zasobów sprzętowych oraz wsparcia technicznego świadczonego naszemu Klientowi. Oferujemy usługi informatyczne dla firm i osób prywatnych.

Usługi komputerowe kierujemy szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw, dla których wsparcie IT na zlecenie, bądź korzystanie z zasobów zewnętrznych jest korzystniejsze finansowo, niż zatrudnienie informatyka na stałe.

Zabezpieczenia Medyczne i PPoż


Każda impreza o charakterze masowym wymaga od Organizatora zapewnienia bezpieczeństwa jej uczestnikom.

Wiedząc, jak wielka odpowiedzialność ciąży na Organizatorze, proponujemy nasze usługi łącznie z doradztwem w wyborze najwłaściwszej formy zabezpieczenia medycznego imprezy.

Usługi PPoż


Świadczymy pomoc dla firm i instytucji w zakresie wykonania zadań i obowiązków dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Dysponujemy gronem wykwalifikowanych specjalistów, którzy zaproponują i wykonają działania pozwalające na spełnienie przez firmę wymogów wynikających z obowiązujących przepisów.

O nas


about img

Łączymy pasję z pracą

Oferowane przez nas usługi z dziedziny informatyki to m.in.:

 • administracja i konfiguracja serwerów (Windows, Linux, Mac);
 • kompleksowa obsługa informatyczna firm;
 • projektowanie i tworzenie sieci internetowych WiFi, LAN, MAN i WAN;
 • zaawansowane wdrożenia systemów informatycznych;
 • administrację oraz zaawansowaną konfigurację routerów;
 • zarządzania bezpieczeństwem sieci komputerowych;
 • dostęp do Internetu w technologii przewodowej i bezprzewodowej;
 • projektowanie oraz pozycjonowanie stron internetowych;
 • instalację systemów operacyjnych i oprogramowania;
 • wirtualizację serwerów oraz sieci tele - informatycznych;
 • archiwizacja danych oraz "informatyka śledcza";
 • odzyskiwanie danych i ich zabezpieczanie przed ponowną utratą;
 • outsourcing testowania oprogramowania;
 • naprawę komputerów, stacji roboczych i serwerów;
 • serwis komputerowy oraz pozostałe usługi komputerowe i internetowe...

Usługi informatyczne dla firm to realizacja zadań związanych z kompleksową obsługą małych i średnich firm w zakresie prac informatycznych. Obsługujemy przede wszystkim firmy, których działalność skupia się na wybranej branży bądź jest ograniczona lokalnie.

Opieka informatyczna, którą oferujemy, obejmuje usługi z zakresu szeroko rozumianej technologii informacyjnej.

Proponowane przez nas rozwiązania mają na celu usprawnienie funkcjonowania danego przedsiębiorstwa oraz ułatwienie zarządzania firmą.

Mogą nam Państwo zlecić między innymi takie prace informatyczne jak konfigurowanie i administrowanie serwerów, wdrożenia zaawansowanych systemów informatycznych, tworzenie sieci dostępu do Internetu, projektowanie oraz pozycjonowanie firmowych stron internetowych oraz wiele innych...

Mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo, oferujemy profesjonalną opiekę medyczną podczas wszelkiego rodzaju imprez: koncertów, zawodów sportowych oraz zawodów sportów ekstremalnych, pikników, spotkań okolicznościowych, eventów, imprez firmowych, itp.

Nasza obecność podczas organizowanej imprezy, zapewni Państwu jako Organizatorowi spokój związany z bezpieczeństwem zdrowia uczestników.

Zaufało nam kilkudziesięciu organizatorów różnego typu imprez, dla których stale zabezpieczamy od strony medycznej różne wydarzenia społeczno–kulturalne i sportowe.

Wykwalifikowany zespół ratownictwa w składzie zależnym od stopnia ryzyka imprezy (lekarz, ratownik medyczny, pielęgniarz/pielęgniarka), wyposażony będzie w specjalistyczny sprzęt, niezbędny do podjęcia działań ratowniczych.

Chcąc sprostać Państwa oczekiwaniom, oferujemy:

 • namiot medyczny,
 • medyczny patrol pieszy,
 • ambulans typu P.
 • ambulans typu S.

Dodatkowo do punktu medycznego, jesteśmy w stanie zorganizować punkt treningu Pierwszej Pomocy.

Nasza usługa jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 6 lutego 2012 roku w zakresie wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprez masowych oraz Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. "O bezpieczeństwie imprez masowych".

Korzystając z naszych usług, otrzymają Państwo profesjonalne zabezpieczenie medyczne imprezy.

Cenę usługi ustalamy indywidualnie w zależności od rodzaju zespołu medycznego, miejsca i czasu trwania imprezy oraz jej charakteru.

Zabezpieczenia przeciwpożarowe:

 • Kontrola i przeglądy okresowe instalacji hydrantowych
 • Kontrola i przeglądy okresowe podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice)
 • Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego budynków i ich aktualizacje
 • Szkolenia z obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego
 • Próbne ewakuacje z budynków
 • Sprzedaż, montaż, rozmieszczenia sprzętu PPOŻ oraz oznakowania PPOŻ
 • Zabezpieczenie przeciwpożarowe imprez masowych
 • Zabezpieczenie ppoż imprez
 • Zabezpieczenie ppoż imprez masowych
 • Zabezpieczamy konferencje, sympozja, spotkania, pikniki, koncerty itp. wydarzenia.

Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i czasie jej trwania odpowiada jej Organizator. Bezpieczeństwo imprezy masowej polega na spełnieniu przez organizatora wymogów w zakresie bezpieczeństwa osób obecnych na imprezie, w czasie jej trwania, ochrony porządku publicznego, zabezpieczenia pod względem medycznym, a także technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności ppoż. i sanitarnymi.

Zabezpieczenie imprez masowych pod względem ochrony przeciwpożarowej jest kluczowym czynnikiem organizacyjnym każdej imprezy.

Ochrona przeciwpożarowa to ogół czynności mających na celu zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, jak również zapewnienie odpowiedniej ilości sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia (źródło: Ustawa o ochronie przeciwpożarowej).

W ramach kompleksowej usługi zapewniamy zabezpieczenie imprez masowych organizowanych w plenerze, jak również wewnątrz obiektów:

Doradztwo w zakresie planowania terenu i wyposażenia imprezy pod kątem spełnienia obowiązujących wymogów bezpieczeństwa pożarowego

Sporządzenie Instrukcji postępowania na wypadek powstania pożaru

Dokonanie niezbędnych uzgodnień z Państwową Strażą Pożarną

Dostarczenie i rozmieszczenie każdej ilości wymaganego podręcznego sprzętu gaśniczego zgodnie ze sporządzonym planem jego usytuowania

Zapewnienie służb ochrony przeciwpożarowej obecnych na terenie imprezy przez cały czas jej trwania, odpowiedzialnych za kierowanie akcją gaśniczą do czasu przybycia zastępów straży pożarnej:

 • Wykwalifikowana i doświadczona kadra pracowników ( strażacy, inspektorzy ppoż )
 • Wykwalifikowany personel ratownictwa medycznego ( ratownicy medyczni )
 • Stacjonarne punkty pomocy medycznej

Organizujemy:

 • Zabezpieczenie ppoż imprez kulturalnych
 • Zabezpieczenie ppoż imprez okolicznościowych
 • Zabezpieczenie ppoż bankietów
 • Zabezpieczenieppoż planów filmowych

Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62 poz. 504) za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i czasie jej trwania odpowiada jej organizator. Organizator planujący przeprowadzenie imprezy masowej jest zobowiązany w określonym w ustawie terminie zwrócić się z wnioskiem do miejscowego komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zawierającej ewentualne zastrzeżenia do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz zawierającej informacje o przewidywanych zagrożeniach.

Ustawodawca nałożył na organizatora imprezy masowej szereg wymagań, do których zalicza się między innymi obowiązek zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych oraz instalacji i urządzeń w nich zainstalowanych, w szczególności przeciwpożarowych. Organizator imprezy masowej ma obowiązek zapewnienia sprzętu ratowniczego i gaśniczego oraz środków gaśniczych niezbędnych do zabezpieczenia imprezy masowej w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych.

Do obowiązków organizatora należy również opracowanie instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i czasie imprezy masowej

Korzystając z naszych usług, otrzymają Państwo profesjonalne szkolenie z zakresu pierwszej pomocy.

Po ukończonym szkoleniu, wystawiamy certyfikat, dokumentujący uczestnictwo.

Program kursów pierwszej pomocy realizowany jest w oparciu o wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji z 2015 roku.

W trakcie szkolenia doświadczeni instruktorzy pracują na profesjonalnym sprzęcie zapewniającym dynamiczny i efektywny przebieg ćwiczeń praktycznych. Wśród sprzętu treningowego, posiadamy m.in. realistycznie wyglądający manekin (tors człowieka wraz z głową) stanowiący odzwierciedlenie anatomii i fizjologii przeciętnego człowieka, a jego precyzyjne zaprojektowanie umożliwia realistyczny trening resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Chcielibyśmy, wykorzystując nasze doświadczenie i przygotować Państwa do zdarzeń, podczas których możecie być świadkami zagrożenia zdrowia lub życia u innej osoby.

Podczas dyżurów w Zespołach Ratownictwa Medycznego obserwujemy z niepokojem, że świadkowie wszelkiego rodzaju zdarzeń,ograniczają się jedynie do wezwania służb ratunkowych (999/112).

Niestety, jest to często niewystarczające...

...reakcja świadków zdarzenia ma kluczowe znaczenie na dalszy los poszkodowanego, pamiętaj:

NIC NIE ROBIĄC, SZKODZISZ NAJBARDZIEJ !!!

Kontakt


Kontakt z nami

Jeteśmy do Panstwa dyspozycji codziennie 24/h 7 dni w tygdniu.

E-MAIL

m.komorowski@efirewall.pl

TELEFON

+48 519 434 533

+48 511 554 737

Imię i nazwisko:
Twój Email:
Twój telefon:
Ile to jest trzy dodać trzy?